Pomoc lidem z nesnáze

Vznikli jsme s účelem pomoci obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie, díky tomu vznikla naše dárvoská platforma Znesnáze, která vám pomůže z tíživé životní situace či s vašimi dobročinnými nápady. Neváhejte se na nás obrátit!

Hledáte pomoc?

Ozvěte se nám pro poradenství a konzultaci na jolana.buresova@znesnaze.cz, nebo si rovnou založte sbírku.

Kdy můžeme pomoci

Dostali jste se vy, nebo vaši blízcí do těžké životní situace? Naše dárcovská platforma Znesnáze pomáhá fyzickým i pránickým osobám, například nastartovat vaše charitativní projekty.

Ať už do vašeho života zasáhla nemoc, nebo jiné neštěstí, jsme tu pro vás, abychom vás vyslechli, nasměrovali a pomohli vám najít řešení.

Ohled na citlivost

Každou žádost pečlivě studujeme. Vedle finanční podpory poskytujeme také odborné poradenství. Zakládáme si na osobním a citlivém přístupu v rámci jednotlivých  případů.


Žádost o sbírku

Žadatel je povinen uvedené skutečnosti v žádosti doložit adekvátním způsobem, tj. připojit nejlépe písemné dokumenty (lékařské zprávy apod.), současně souhlasí s čestným prohlášením, že uvedené informace jsou pravdivé.

Nadační fond pomoci a Znesnáze schválí takovou žádost, jež má veřejně prospěšný účel. Neposkytujeme právní služby, poskytujeme odborné sociální poradenství.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že Nadační fond pomoci není finanční institucí zabývající se půjčkami. Účel Nadačního fondu pomoci je zcela odlišný. Nadační fond pomoci si proto vyhrazuje právo na žádosti tohoto typu nereagovat.

Příběhy, které jsme podpořili

Vyslechnout a pomoci

Vyslechnout a pomoci

Petra agresor postřelil. Malého Míšu rodiče týrali. Manželství plné lží a podvodu. To jsou příběhy, kde pomáháme...

Plníme naše poslání

Plníme naše poslání

Oběti agrese, podvodu i nesmyslné byrokracie. Přímá pomoc putovala v prvním čtvrtletí k pěti žadatelům.

Když do života zasáhne autonehoda

Když do života zasáhne autonehoda

Naše dva příběhy přímé pomoci pojí dopravní nehoda. Každá se stala na jiném místě a v jiný čas. Obě události po sobě ale zanechaly jizvy na těle i na duši.