Když do života zasáhne autonehoda

07. ledna 2020

Naše dva příběhy přímé pomoci pojí dopravní nehoda. Každá se stala na jiném místě a v jiný čas. Obě události po sobě ale zanechaly jizvy na těle i na duši.

Pan David je po autonehodě upoutaný na invalidní vozík. Obrátil se na nás s prosbou o finanční příspěvek na zdravotnický materiál. Postižení pohybového aparátu je totiž spojeno s řadou dalších onemocnění. V zimním období potřebuje pan David zvýšené množství urologických cévek. A protože je jejich počet úhradou VZP limitován, musí si je nad rámec platit sám. Na tuto úhradu mu nezbývají finanční prostředky, neboť hendikep s sebou nese i další zvýšené náklady. Fond se proto rozhodl zakoupit panu Davidovi cévky v hodnotě 10 tisíc korun. 

Při nezaviněné dopravní nehodě utrpěla závažnou fyzickou újmu také pětadvacetiletá studentka Lenka. Objevil se u ní posttraumatický stav vyžadující psychologickou podporu. Fond poskytl částku 20 tisíc korun na úhradu terapie u odborníka, který je schopný pracovat s kombinovaným psychiatrickým onemocněním.