O Nadačním fondu pomoci

Pomáháme lidem, kteří se cizím zaviněním dostali do těžké životní situace

Náš tým

Čestmír Horký

ředitel a zakladatel fondu a znesnáze21

Petra Klinkovská

administrativa a péče o tým

Jolana Burešová

sociální pracovnice

Zakladatelé

Karel Janeček

zakladatel Nadačního fondu pomoci, matematik a mecenáš

Markéta Sýkorová

zakladatelka Nadačního fondu pomoci

Historie fondu

timeline-placeholder

Náš začátek. Za vznikem fondu stáli v roce 2012 Markéta Sýkorová a Karel Janeček. Poslání pomáhat lidem, kteří se cizím zaviněním dostali do těžké životní situace, se držíme i dnes.

Nový způsob podpory. V roce 2014 jsme spustili první crowdfundingovou sbírku, do které se zapojila veřejnost. Příběh Martiny, kterou její přítel poleptal kyselinou, vyvolal vlnu pomoci.

První ocenění. Sbírka Gympláci pro Kubíka vyhrála cenu za nejlepší projekt v soutěži Ceny fóra dárců. Sbírka byla pro autistu Kubíka, který se stal obětí selhání sociálního systému a úřední byrokracie.

Nový vítr. Na pevně vybudované základy nastoupil nový tým, který posunul fungování o kousek dál. Srdce a duše v podobě Čestmíra Horkého však zůstaly.

Start nové dárcovské platformy znesnáze21. Jsme zase o krok blíže lidem v těžké životní situaci, kteří mohou díky platformě snadno založit sbírku a získat tak finance na překonání náročného období.

Správní rada

„Kvalita života se zvyšuje jak obdarovanému, tak dárci.“
Karel Janeček Předseda správní rady

Karel Janeček Studoval na Bradley University a Carnegie Mellon University v USA a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V roce 1995 založil a dlouho také vedl společnost RSJ algorithmic trading, kde dnes působí jako předseda dozorčí rady. Od roku 2007 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na optimální řízení ve finanční matematice.

Aktivně se snaží vylepšovat etické hodnoty ve společnosti. Je zakladatelem hned tří nadačních fondů; Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, Nadačního fondu proti korupci a Nadačního fondu pomoci. V roce 2014 založil Nadaci Karla Janečka, jejímž účelem je podpora rozvoje aktivní občanské společnosti.

Karel Janeček jako mecenáš podporuje řadu dalších významných projektů. Mezi jeho bohulibé činnosti patří například také ocenění laskavec, které uděluje v rámci Nadace LKJ.


Lilia Khousnoutdinova je historička, odbornice na gender, publicistka, aktivistka, designérka a cestovatelka. Je zastánkyní sexuálních a reproduktivních práv a také rovnoprávnosti žen a mužů a autorkou několika knih, v neposlední řadě je také filantropka.

Spoluzaložila e-shopy Ecstatic a Mamaluna. Dále stojí za vznikem vzdělávacího portálu Women's Academy a mnoha dalších iniciativ. Tyto své aktivity na podporu žen, charitaty a osvěty přetransformovala do vzniku Nadačního fondu Propolis 33, který se tématům věnuje od jeho vzniku (2021).

Se svým Nadačním fondem Propolis 33 také sehrála již několikrát podstatnou roli ve sbírkách dárcovské platformy znesnáze21 v roli patronky. Sbírky podporuje skrze svůj fond i finančně.


Triatlonista Tomáš Slavata se díky sportu dokázal postavit démonům z dětství a vytěžit z něj nejen řadu sportovních úspěchů, ale i způsob, jak pomáhat dětem a lidem ve svém okolí.

Vedle účasti na mistrovství světa na Havaji v terénním triatlonu, každoročního absolvování závodů Ironman a půl Ironman se do povědomí dostal i díky své neutuchající touze po spravedlnosti a záchraně lidí kolem sebe i přes mnohá zklamání. Je držitelem čestného diplomu Českého klubu Fair Play za záchranu života, v roce 2011 stal nejmladším nositelem ceny „Sport a společenská odpovědnost“, kterou uděluje Mezinárodní olympijský výbor.

Tomáš se od svých jednadvaceti let stará o děti z dětských domovů, kterým dává nejen domov, ale především svůj čas. Díky své přirozenosti, empatii a štědrosti dokáže dětem ukázat svět, kterého mohou svou pílí a trpělivostí docílit i přes nelehký start do života stejně jako on.

Často kladené dotazy

Kdo může podat žádost o nadační příspěvek?

Žádost může podat právnická osoba (firma, nezisková organizace) i fyzická osoba, které se situace přímo týká. Přímá pomoc se poskytuje výhradně osobám, které se staly obětmi trestného činu, agrese a iracionální byrokracie a tuto újmu mohou také prokázat.


Jakým způsobem mohu doložit požadované přílohy k žádosti?

Zaslané materiály je možno zaslat elektronicky.


Jaká je výše nadačního příspěvku v případě jeho přiznání?

Maximální výše příspěvku činí 30 tisíc korun. Jeho výše je zcela v kompetenci týmu NFP a nemusí pokrývat celkovou požadovanou částku. NFP dle svého uvážení může uhradit příspěvek přímo poskytovateli služeb, výrobci, distributorovi pomůcek apod., tzn. nepřímo žadateli.


Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Doba k rozhodování o přiznání příspěvku není časově omezená. Tým NFP však přistupuje k vyřizování žádostí zpravidla bezodkladně s ohledem na aktuální situaci žadatele. V případě přiznání příspěvku je částka plněna až po podpisu darovací smlouvy ze strany NFP.


V jakém případě nelze žádosti rozhodně vyhovět?

Žádat o přímou pomoc nelze na úhradu dluhů, pomoc v insolvenci a dalších finančních závazků žadatele, dále také na zastoupení v právních sporech.

Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2012