sdílet sdílet

Terapeutické centrum Modré dveře

Terapeutické centrum Modré dveře

 

 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. pomáhá rodinám s dětmi zkrátit jejich nejistotu při čekání na vyšetření u psychologa.

Cílem celého projektu bylo zkrácení čekací doby na vyšetření a umožnění vyšetření klinickým psychologem i velmi malým dětem. Z prostředků crowdfundingové sbírky byly zakoupeny klíčové plánované testovací metody – mimo plánované testovací metody byl z prostředků sbírky zakoupen ještě testovací modul Scénotest, který se využívá jak při diagnostice, tak při terapii. Díky realizovaným opatřením se nám podařilo zkrátit čekací lhůtu z 6 na 3 měsíce pro děti i dospělé. Zakoupené metody navíc umožní dětem, u kterých nabyde pediatr podezření na poruchu z okruhu autistického spektra (PAS) při screeningovém vyšetření, dostat se na vyšetření dříve než ve třech letech.

Vývojová škála BSID III je používána k posouzení psychomotorického vývoje a zachycení kvalitativních odchylek důležitých k diagnostickým účelům (nejčastěji zachycení vývojových poruch, mentálního postižení), stanovení prognózy a navržení vhodné stimulace. Od zakoupení byla klinickými psychology metoda využita zhruba u 13 dětí. 

ADOS metoda je užívaná ke sledování specifických projevů chování především při podezření na PAS. Zde v ambulanci ji využíváme pro diagnostické a terapeutické účely.

Scénotest je u nás využíván při diagnostice rodinných vztahů v rámci komplexních dětských vyšetřeních, opakovaně při terapiích s dětmi, rodinné terapii, i terapii dospělých zhruba. Odhadem zhruba 50x.

Vložit komentář