30 % pro dárce!

30. listopadu 2023

Vaše dary na dobročinnost lze „odečíst“ z daní. A v roce 2023 až trojnásobně!

Lidé, kteří se rozhodnou přispět na charitu, si budou moci za letošní rok uplatnit dvojnásobný daňový benefit. Firmy i zaměstnanci si budou moci snížit daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu namísto standardních 10 %, respektive 15 % .

Na legislativní novinku, která pro roky 2020, 2021, 2022 a 2023 výrazně zvýhodnila soukromé dárcovství, upozornil prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) Marek Šedivý.

„Češi i letos mohou využít unikátní příležitost a mohou si o poskytnutý dar snížit daňový základ ve dvojnásobné výši než obvykle, právnické osoby dokonce trojnásobně. Věříme, že tento bonus bude pro ně příjemným benefitem a že k darování přivede i mnoho nových dárců.“
Marek Šedivý z AVPO ČR

Dočasně zvýhodněné snížení daňového základu zakotvila v reakci na pandemii Covid-19 novela zákona o daních z příjmu ze začátku letošního roku. Pokud daruje právnická osoba nebo živnostník, uplatní daňový odpis ve svém daňovém přiznání za letošní rok. Zaměstnanci by měli dodat potvrzení o poskytnutých darech v letošním roce své mzdové účtárně. Ideálně v průběhu ledna 2022. Dary mohou být ze zákona poskytnuty například na kulturu, sociální oblast, humanitární účely, životní prostředí, sport, nebo charitu.

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružuje organizace, které veřejnosti poskytují širokou škálu veřejně prospěšných služeb. 

AVPO ČR zveřejňuje seznam držitelů značky spolehlivosti, který mohou dárci využívat. V Nadačním fondu pomoci jsme hrdí, že jsme součástí tohoto seznamu, do kterého můžete nahlédnout zde.  

V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily zbytečnou administrativní zátěž spojenou s jejich pořádáním. V minulém roce se asociace zasloužila právě o prosazení novely daně z příjmu.

Zdroj: tisková zpráva AVPO