sdílet sdílet

Společně proti nenávisti

Společně proti nenávisti

 

In IUSTITIA o.p.s. se dlouhodobě zabývá pomocí lidem, kteří se stali terčem násilí z nenávisti. Tedy lidem, kteří byli napadeni z důvodu své barvy pleti, víry, národnosti, etnicity, sexuální orientace, politickému přesvědčení, sociálnímu statusu nebo příslušnosti k jiné podobné skupině. In IUSTITIA poskytuje sociální služby a právní pomoc, dále se zabývá sledováním legislativní činnosti, vzdělávacími aktivitami a monitoringem násilí z nenávisti. Více informací o In IUSTITIA naleznete na stránkách www.in-ius.cz nebo www.matesvaprava.cz. Rozhovor je veden s Magdalenou Š., terénní sociální pracovnicí  organizace In IUSTITIA.

NFP: Je v něčem situace obětí násilí z nenávisti jiná, specifická?

Případy, kdy byl někdo vystaven násilí z nenávisti, mohou nabývat nejrůznějších podob. Všechny však spojuje, že na člověka bylo zaútočeno kvůli některé jeho osobní charakteristice, kvůli něčemu, co nemůže změnit. Zkuste si to představit. Například svoji barvu pleti, národnost či sexuální orientaci nezměníte, prostě takoví jste. Když Vás kvůli tomu jednou někdo napadl, jak můžete vědět, že se něco takového nestane znova?  Nejde jen o to, že Vám někdo nadával, vyhrožoval Vám nebo Vás uhodil, on to udělal kvůli tomu, kým jste. I toto jsou důvody, proč je často pro napadené násilí motivované předsudky velice traumatizující.

NFP:V jakých případech NFP podpořil klienty organizace In IUSTITIA?

NFP podpořil naše klienty či klientky například v případech, kdy v rámci řízení před soudem bylo potřeba předložit soudu znalecký posudek, který by vyčíslil tzv. bolestné. Tedy soud může na základě znaleckého posudku rozhodnout, že pachatel je povinen napadenému zaplatit za fyzickou či psychickou újmu určitou částku. Ovšem napadený člověk musí tento posudek zaplatit, což může být mimo jeho finanční možnosti. 

V dalším případě se oběť trestného činu stále v místě svého bydliště potkávala s pachatelem, který ji napadl. NFP udělil této oběti příspěvek na přestěhování, konkrétně na složení kauce a prvního nájmu, protože si tak velký jednorázový výdaj nemohla dovolit a časté setkávání s pachatelem pro ni bylo velice náročné.

NFP: Jak to s těmito Vašimi klienty dopadlo?

Spolupráce organizace In IUSTITIA s klienty je často dlouhodobá a komplexní, nelze tedy jednoduše říci, jak to dopadlo. Běží-li například trestní řízení či případně civilní řízení, může vzhledem k délce těchto řízení spolupráce trvat i roky. Ve většině výše uvedených případů spolupráce stále probíhá, ale například u jednoho z případů soud díky znaleckému posudku, na nějž přispěl právě NFP, přiznal poškozenému nárok na náhradu škody ve výši několika desítek tisíc korun.

NFP: V čem vidíte přínosy spolupráce NFP?

Začnu trochu oklikou takovým příkladem. Velkým problémem mohou být situace, kdy musí člověk vynaložit větší částku peněz nárazově a najednou. Mnoho lidí ze svých příjmů jen tak tak pokryje náklady na bydlení a jídlo, a už jim skoro nic jiného nezbude. Proč například lidé bydlí v ubytovnách v nevyhovujících podmínkách a za více peněz než na kolik by je přišel pronájem bytu, kde by nemuseli sdílet kuchyň či hygienické zázemí s jinými lidmi? Protože nemají dostatečný finanční obnos na složení kauce a prvního nájmu. 

Jsou situace, kdy dávky či příspěvky od státu nepomohou. Zákon na takové situace nemyslí (a bylo by i nerealistické myslet si, že může pamatovat na vše) a přesto by daný člověk pomoci potřeboval. Právě to je velkým přínosem NFP. Může pomoci tam, kde ostatní možnosti selhávají. Použijeme-li trochu jinou rétoriku, vlastně pomáhá vykrýt díru na trhu.

Více informací o In IUSTITIA naleznete na stránkách:

www.in-ius.cz 

www.matesvaprava.cz.

 

Vložit komentář

Aktualizováno: 24. ledna 2018

Autor: Kateřina Piechaczkova

SDÍLEJTE ČLÁNEK

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Ondrášek děkuje dárcům

Poděkování od Nelly

Terapie pro Janičku

Pozdravy všem mým andílkům pomocníčkům

ZOBRAZIT VŠE