sdílet darovat

Domov pro nevyléčitelně nemocné

  • Projekt
  • Novinky
  • Komentáře

Organizátor projektu: Lubomír Kníže

predseda@hkv-kl.cz
Projekt byl ukončen

Čas do konce: Projekt byl ukončen

Vybráno: 125 411 Kč z 2 097 152 Kč

5,98 %
Vybráno 5,98 %
Donátoři přispěli 125 411 Kč a Karel Janeček přispěl/a
SDÍLET NA

Středočeský kraj

Sbírka pro projekt DOMOV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ byla po dohodě s realizátorem dočasně pozastavena. Důvodem jsou administrativní komplikace, které se při plánování stavby vyskytly. Po vyjádření všech kompetentních úřadů vás budeme informovat, zda bude sbírka pokračovat či nikoliv. Pokud záležitosti nebudou vyřešeny do 30.6. budou dosud darované peníze vráceny zpět dárcům.

 

Hospic knížete Václava, o.p.s. je vlastníkem rozsáhlého areálu bývalého kláštera ve Veltrusech, který mu byl, ač není církevní institucí, darován Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se záměrem vybudovat zde lůžkové hospicové zařízení.

Pro tento záměr má Hospic již vypracovanou studii stavby „Rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Studie zahrnuje komplexní architektonické a dispoziční řešení celého areálu včetně zahrady s jednoznačným vymezením velikosti a funkčnosti každé jednotlivé plochy a místností. Zařízení je navrženo pro poskytování sociální a zdravotní péče s celkovou kapacitou 110 lůžek pro 4 skupiny nevyléčitelně nemocných – pro pacienty v terminálním stavu, pro pacienty ve vysokém stádiu roztroušené sklerózy, pro pacienty s Alzheimerovou demencí a pro pacienty, kteří jsou dlouhodobě a trvale uvázaní pouze na lůžko.

Potřebnost realizace tohoto zařízení je enormně vysoká, konkrétně.

Pro pacienty v terminálním stavu je ve Středočeském kraji, který je nejlidnatějším v ČR, k dispozici pouze jeden lůžkový hospic v Čerčanech v okrese Benešov. Jeho kapacita pokrývá pouze cca 2/5 potřeby kraje.

Pro pacienty ve vysokém stádiu roztroušené sklerózy existuje v ČR dosud jen jedno zařízení, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové. Jeho kapacita je 85 lůžek. Počet neuspokojených žádostí, kde jejich seznam přirozeně narůstá, významně převyšuje samotnou kapacitu.

Pro pacienty s Alzheimerovou demencí se situace zdá být lepší. V ČR existuje řada agentur, které deklarují péči o Alzheimeriky. Nutno zde však říci, že se nikoliv sporadicky jedná o ziskové společnosti, a to má samozřejmě své konsekvence.

Pro pacienty, kteří jsou dlouhodobě a trvale uvázaní pouze na lůžko, neexistuje v ČR žádné specializované zařízení. Velmi často tito pacienti končí v zařízeních typu LDN (léčebny dlouhodobě nemocných), kam minimálně principiálně nepatří. Léčba pro ně není prioritou. Potřebují zcela něco jiného.

Hospic knížete Václava má více jak šestiletou zkušenost s poskytováním domácí hospicové péče a doposud jí poskytoval na teritoriu cca poloviny Středočeského kraje (to je ojedinělé). Současně si vytknul za cíl ne úplně jednoduchý úkol, realizovat a uvést v život výše popsané zařízení.

Tento úkol je opravdu velmi náročný a složitý. Ale ještě mnohem náročnějším úkolem bude vytvořit v budoucím zařízení jeho pacientům SKUTEČNÝ DOMOV. Naší výhodou však je, že máme vzory, že máme kde čerpat, protože existují party nadšenců, kteří toho již dosáhli.

Nyní potřebujeme na dlouhé cestě k cíli „naší káru potlačit dál“. Potřebujeme vypracovat ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, které je prvním stupněm projektové dokumentace. Jeho cena je 2 mil. Kč.

Potřebujeme Vaši pomoc! Pomozte, prosím, jakýmkoliv příspěvkem k realizaci našeho záměru. Budeme velmi vděční. Děkujeme!

Po ukončení sbírky společnost uspořádá koncert, na který rádi pozveme všechny dárce, na něž bude k dispozici kontakt. Koncert bude organizován tak, aby uspokojil široké spektrum posluchačů.

 

Vložit komentář

Na projekt ještě nepřispěl nikdo, můžete být první!

Další projekty