OBECNÉ PODMÍNKY

Nadační fond pomoci pomáhá obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie.

Nadační fond pomoci nepodpoří takovou žádost, jejímž účelem je uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele. Žádost může být posouzena, pokud v ní žadatel žádá o nadační příspěvek za účelem uhrazení dluhu, který vznikl bezprostředně a pouze z následujících důvodů:

  • Žadatel se stal obětí podvodu nebo trestného činu
  • Iracionálním, nemorálním a jasně prokazatelným pochybením ze strany státního systému
  • V důsledku nezištné pomoci druhému
  • Následkem osobního morálního a odvážného činu směrem ke společnosti, k druhým lidem

Nadační fond pomoci neposkytuje právní služby ani finance na zastoupení v dlouhodobých právních sporech.

Nadační fond pomoci poskytuje pomoc lidem žijícím na území ČR.

Posláním Nadačního fondu pomoci je podání pomocné ruky těm lidem, kteří utrpěli příkoří či jim byla spáchaná nespravedlnost. Ze srdce rádi bychom vyhověli všem opodstatněným žádostem, bohužel to ale není a nebude v našich silách. Děkujeme předem za pochopení těm z Vás, kterým i po přezkoumání jejich žádosti nebude možné příspěvek schválit.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že NFP není finanční institucí zabývající se půjčkami. Účel Nadačního fondu pomoci je zcela odlišný. Nadační fond pomoci si vyhrazuje právo na žádosti tohoto typu nereagovat.