Správní rada

KAREL JANEČEK

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Studoval na Bradley University a Carnegie Mellon University v USA a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V roce 1995 založil a dlouho také vedl společnost RSJ algorithmic trading, kde dnes působí jako předseda dozorčí rady. Od roku 2007 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na optimální řízení ve finanční matematice.

Aktivně se snaží vylepšovat etické hodnoty ve společnosti. Je zakladatelem hned tří nadačních fondů; Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, Nadačního fondu proti korupci a Nadačního fondu pomoci. V roce 2014 založil Nadaci Karla Janečka, jejímž účelem je podpora rozvoje aktivní občanské společnosti.

Karel Janeček je spolumajitelem Centra současného umění DOX a jako mecenáš podporuje řadu dalších významných projektů.

V poslední době věnuje hodně času práci na obnově společnosti a prezentaci volebního systému Demokracie 2.1.

„Kvalita života se zvyšuje jak obdarovanému, tak dárci.“

MARTIN HAUSENBLAS

Martin je člověk, kterého zajímá, co se kolem něj děje. Snaží se o přetváření života k lepšímu.

Martin v roce 2000 společně s Pavlem Neumannem založil úspěšnou firmu Adler Czech, a.s. která se stala jedním z největších obchodníků s reklamním textilem v Evropě, díky které mohl začít upírat svou pozornost i na neziskové a všeobecně prospěšné projekty. V současnosti rozvíjí globální startupový projekt LIFTAGO, který je založený na principech komunitního podnikání a který mimo podnikatelské příležitosti pro velké množství lidí přinese i zlepšení dopravy a životního prostředí ve městech.

Martin Hausenblas

TOMÁŠ SLAVATA

Triatlonista Tomáš Slavata stále dosahuje výjimečných sportovních výkonů a ocenění, ale jeho životním poslaním je podpora dětí z nelehkého prostředí. V roce 2009 se účastnil mistrovství světa na Havaji v terénním triatlonu Xterra a pravidelně absolvuje závody IRONMAN. Při extrémním závodě štafet v roce 2008 neváhal zastavit kilometr před cílem, aby pomohl soupeři, který po cestě zkolaboval. Obdržel čestný diplom Českého klubu Fair play za záchranu života. V roce 2011 se stal nejmladším nositelem ceny „Sport a společenská odpovědnost“, kterou uděluje Mezinárodní olympijský výbor, od Nadace VIA získal významné ocenění „Srdcař roku“.

Tomáš vychoval dvě děti z dětského domova a v prosinci si osvojil další. Založil oddíl lehké atletiky, realizuje přes sto akcí ročně včetně besed pro děti a podávat pomocnou ruku je pro něj stejně samozřejmé jako dýchat vzduch. I přes to, že byl Tomáš dítětem ulice a život mu přinesl spoustu překážek, úspěšně je překonával a dokázal využít každou příležitost, kterou mu život nabídl. Dnes je dobrým sportovcem, patronem dětí a především člověkem, který má srdce na pravém místě a svou společenskou odpovědností a životním příběhem se stává inspirací nám všem.

Tomáš Slavata

„Snažím se spojit dva rozdílné světy, které naše společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje dostat rovnocennou šanci.“