Jsem pečující

Žádost o příspěvek

Údaje o žadateli

O koho pečuji

  • Vyberte
  • otec/matka
  • manžel/ka
  • dcera/syn
  • vnuk/vnučka
  • jiný
Jaká částka vám péči usnadní?
Na co konkrétně peníze využijete?
Představte váš příběh a popište svou situaci.

Přílohy

Zdravotní zpráva
Další příloha
Fotografie
Přiložte prosím fotografii - nejlépe vás a blízkého, o kterého pečujete. Fotografii zveřejníme společně s vašim příběhem.

Odesláním fomuláře berete na vědomí Zásady zpracování osobních údajů.