NE covidové diskriminaci

Základní práva a svobody jsou bez jakéhokoli studu potlačovány. Právní skupina aktivně vystupující za zachování základních principů právního státu proto poskytne právní konzultace při řešení situace vzniklé v souvislosti s nedodržením pandemických opatření týkajících se nošení ochrany úst, testování bezpříznakových osob a očkování.

Současně vyzýváme podobně smýšlející právníky a advokáty v každém kraji České republiky, aby se nám přihlásili, pokud se chtějí do pomoci zapojit tak, abychom byli schopni zajistit právní podporu plošně po celé České republice. Vytvoříme mapu právníků, kteří se do výzvy zapojili. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese:
kancelar@nfpomoci.cz

Snad všichni si přejeme, abychom ochránili co nejvíce život a jeho kvality. Právě proto však není možné se řídit nesmyslnou účelovou funkcí “minimalizace obětí na Covid”, ale je nutné také zvažovat dopady na psychické i fyzické zdraví, které jsou důsledkem restriktivních opatření, s následnými ztrátami na životech.
Karel Janeček, matematik a sociální reformátor

Důležité informace pro zvýšení šance na úspěch v navazujícím řízení

Kontrola prováděná Krajskou hygienickou stanicí (KHS) je paralelou přípravného řízení v trestních věcech, či zjišťování podkladů pro řízení o přestupku. Nikdo nesmí být nucen k podání vysvětlení nebo k výslechu, pokud by tím sobě nebo osobě jemu blízké způsobil nebezpečí stíhání. Stejně tak nesmí být nikdo nucen předkládat důkazy, které by snad prokazovaly spáchání přestupku nebo trestného činu, jedná se o tzv. zásadu zákazu sebeobviňování.

Pokud tedy pracovník KHS bude požadovat, abyste cokoli předložili, odmítněte s odkazem na zásadu zákazu sebeobviňování. Nutno podotknout, že v takovém případě Vás správní orgán nesmí automaticky považovat za pachatele trestného činu nebo přestupku. Je povinností orgánu Vám spáchání přestupku prokázat, nemůže Vás ale nutit, abyste se usvědčili sami.

Současně stále platí, že každý má právo na ochranu informací o svém zdravotním stavu. Mimořádné opatření umožňuje konání sportovních akcí (turnaje apod.) či vstup do restauračních zařízení, hotelů a penzionů pro ty, kteří splňují následující podmínky: jsou očkováni, absolvovali nejdéle před 7 dny PCR test, nejdéle před 72 hodinami POC test či prodělali onemocnění; nebo mají potvrzení o provedeném testu od zaměstnavatele, a u dětí čestné prohlášení zákonného zástupce o tom, že byl proveden test ve škole. Dále pak platí zásada presumpce neviny, tedy kontrolní orgán musí na místě prokázat, že osoba některou z výše uvedených podmínek nesplňuje

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé kauzy budou k advokátům dostávat se zpožděním a poběží lhůta pro podání odporu, doporučujeme vám podat tzv. blanketní odpor. Můžete ho podat sami a nezmeškate lhůtu pro podání odporu. S pomocí advokáta pak odpor odůvodníte.

 • Doporučujeme pečlivě pročíst veškeré dokumenty a při příchodu kontrolujících osob sdělit pouze to, že využíváte svého práva podle § 53 a 55 správního řádu (tzv. zásady zákazu sebeobviňování) a odmítáte podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz.
   
 • Doporučujme nosit s sebou prohlášení o bezinfekčnosti.
   
 • Provozovatelé restauračních zařízen nemají povinnost vést evidenci

Testování a očkování ve vztahu k zaměstnání

Rozhodnutí nepodrobit se povinnému testování je na každém z nás. Jsou s ním spojena potenciální nemalá rizika. Jsme však přesvědčeni, že toto testování není odůvodnitelné potřebou ochrany veřejného zdraví ani jiným veřejným zájmem. Je dle našeho názoru naopak v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

Pokud se tedy chcete proti povinnému testování bránit, navrhujeme například tento postup:

 1. Prokazatelně doručit (předat) zaměstnavateli oznámení o uplatnění výhrady svědomí
 2. Současně si od zaměstnavatele vyžádat informace o plánovaném testování s tím, že bez nich nelze tento úkon provést
 3. Pokud i přes tyto kroky Vám zaměstnavatel nařídí testování, lze postupovat jednou z následujících cest:
  1. testování se podvolit a následně se proti opakování apod. bránit soudní cestou,
  2. testování se nepodvolit a, pokud Vám zaměstnavatel neumožní přístup na pracoviště ani jinou formu výkonu práce, je třeba podat žalobu