NE covidové diskriminaci

Za práva našich dětí

Atmosféra na školách se za poslední rok změnila k nepoznání. Děti dostávají nálepky očkovaný/neočkovaný, namísto pozdravu se na chodbách ozývá: „Kde máš roušku?“ Domů už nenosí poznámky za vyrušování, ale za to, že vyšly ze třídy bez zakrytého nosu a úst.

Situace je ale mnohem horší… Neočkovaní žáci končí v karanténě a nemají právo na vzdělávání, když se ve škole či jinde dostanou do kontaktu s pozitivně testovanou osobou. A očkovaní žáci mohou nadále chodit do školy, i když jsou stejnými potencionálními přenašeči viru jako žáci neočkovaní. To je smutná realita, jejíž společenský dopad je mnohem závažnější, než vtipná absurdita ve Stardance, kde očkovaná (skvělá) moderátorka přinesla nákazu a neočkovaní tanečníci nemají, na rozdíl od jejich očkovaných kolegů, právo se soutěže dále účastnit.

Abychom mohli něco změnit, musíme být slyšet – apelovat na ředitele a ostatní pedagogy a upozorňovat na jejich protiprávní jednání. K tomu však potřebujeme i vaši podporu. Z vašich příspěvků poskytneme advokátům a všem dalším právníkům odměnu (se sníženou sazbou), aby se postavili za práva dětí a jejich rodičů.


„Nesmíme znovu ubližovat našim dětem a ohrožovat jejich psychiku a zdraví tím, že je budeme nutit nadále nosit respirátory a roušky ve škole. A hlavně, kastovat děti podle toho, zda jsou očkované či neočkované, by mělo být trestné, stejně tak jako jakákoliv diskriminace neočkovaných dětí.“
Karel Janeček, matematik a sociální reformátor

Společně se chceme zaměřit na právní pomoc, která může vést ke změně klimatu na školách a k ochraně práv dětí a jejich rodičů tak, aby byl dětem zajištěn přístup k ústavně zaručenému právu na vzdělání, a to bez jakéhokoliv protiprávního omezování. Přejeme si, aby ředitelé a učitelé pochopili, jaká je jejich hlavní náplň, tedy vzdělávat naše děti. To je činnost, na kterou mnozí z nich za poslední rok téměř zapomněli.

Současně vyzýváme podobně smýšlející právníky a advokáty v každém kraji České republiky, aby se nám přihlásili, pokud se chtějí do pomoci zapojit tak, abychom byli schopni zajistit právní podporu plošně po celé České republice. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese:
kancelar@nfpomoci.cz

Případy každodenní diskriminace na školách

Neočkovaným zdravým dětem je pouhou sms či telefonicky oznámena karanténa. Když upozorní na protiprávnost takto oznámené karantény, nevpustí je do školy. Po uplynutí doby protiprávně oznámené karantény (kterou lze nařídit pouze formou písemného rozhodnutí příslušné KHS) jsou nuceny jít na PCR test a teprve pak jsou do školy vpuštěny.

Dětem, které nemají zakryté dýchací cesty, je mnohdy odpírán vstup do školy a mají neomluvené hodiny. Leckdy je navíc zpráva tohoto typu zaslána na OSPOD, a to i když ani ředitelé a ani ostatní pedagogové nejsou orgány ochrany veřejného zdraví disponující jakoukoli pravomocí vynucovat či kontrolovat zakrytí dýchacích cest.

Děti, které se odmítnou testovat, musí nosit zakryté dýchací cesty po celé vyučování.

Neočkovaní učitelé jsou ostrakizováni a stigmatizováni, neboť jsou nuceni nosit zakryté dýchací cesty i při výuce.

S neočkovanými učiteli, kteří hájí svá práva a vymezí se proti diskriminačnímu jednání, je mnohdy ukončen pracovní poměr ve zkušební době či s nimi není prodloužena pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

Rodiče nedostávají ošetřovné – neboť lékař nemůže napsat neschopenku v případě, kdy jsou dítě či rodič zdraví a zároveň nemají doručeno písemné rozhodnutí o nařízení karantény. Přesto však dítě není do školy mnohdy vpuštěno.

Neočkovaným učitelům, kteří jsou v karanténě mnohdy i z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou očkovanou osobou, vzniká překážka v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy pouze ve výši 60 % průměrného výdělku