Ztráta dítěte

07. června 2018

Paní Marii se před několika lety zhroutil svět. Její dcera se stala nedaleko bydliště obětí brutálního napadení, a ne dlouho poté, znásilnění. V důsledku toho dcera trpěla silnou posttraumatickou stresovou poruchou a z domu vycházela jen minimálně. Bohužel nakonec situaci neunesla a spáchala doma sebevraždu.

Podle její matky je možné, že se tak stalo díky návštěvě úřednic, které nebraly na vědomí fakt, že dcera nezvládne chodit na pobočku osobně. Přestože toto potvrdila i psycholožka a poznatek zanesla do oficiální zprávy, neodradilo to úřednice od toho, aby ji navštívily v místě bydliště.

Dcera šla dolů otevřít a u vchod, pravděpodobně vlivem traumatizujících vzpomínek, zkolabovala. Pár dní na to si vzala život.

Matka je úmrtím dcery dodnes zdrcená. Následkem špatného psychického stavu začala trpět mnoha psychosomatickými onemocněními, kromě toho je na tom špatně i finančně. Rozhodli jsme se paní Marii v její tíživé životní situaci pomoci s úhradou nákladů na bydlení a úhradou nákladů na rehabilitaci.