ŠKODA AUTO nám pomůže pomáhat

01. října 2021

Nadační fond ŠKODA AUTO a Nadační fond pomoci se společně zaměří na větší podporu oblasti sociálního poradenství určeného pro občany mladoboleslavského regionu, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Cílem je zintenzivnit působení lokálních profesionálních sociálních pracovníků, kteří pomáhají obětem agrese, podvodu nebo iracionální byrokracie.

Jsme přesvědčení, že nejúčinnější je podpořit člověka v těžké životní situaci tak, aby si dokázal pomoct sám. Právě proto spolupracujeme s profesionálními sociálními pracovníky, kteří se všem našim klientům věnují podle jejich individuální situace. Nasměrují je tak, aby využili všechny možnosti, díky kterým se mohou odrazit ode dna. Až když je třeba, obracíme se i na naše skvělé dárce formou sbírky na platformě znesnáze21,“ říká Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci a spoluzakladatel dárcovské platformy znesnáze21.

„Naše spojení s Nadačním fondem pomoci představuje další krok ke splnění jednoho z našich cílů, kterým je budování regionu bez bariér. Podporu projektu komplexního sociálního poradenství vnímáme za velmi důležitou i z toho hlediska, že není čistě pasivní pomocí, ale naopak motivuje osoby v tíživé situaci k aktivnímu boji s vlastními problémy.“
Ladislav Kučera ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Přímá pomoc sociálních pracovníků nemusí být vždy řešením, a proto Nadační fond pomoci založil dárcovskou platformu znesnáze21, jejímž prostřednictvím mohou lidé pomáhat přesně tam, kde je to potřeba, a to i přímo v Mladoboleslavském regionu. „Tímto krokem synergicky doplňujeme již existující sociální služby, které na Mladoboleslavsku dlouhodobě podporujeme,“ doplňuje Ladislav Kučera.

„Obě naše aktivity jsou provázané. Díky činnosti našich sociálních pracovníků v kontaktním centru mají dárci na platformě znesnáze21 jistotu, že všechny založené sbírky jsou ověřené, účelné a pomohou příjemcům překonat jejich komplikovanou situaci,“ doplňuje Čestmír Horký.

Aktuálně se mohou lidé zapojit například do sbírky na nový tricykl pro Karolínu, která se i přes nepřízeň osudu intenzivně věnuje sportu. „Pravdivost sdílených příběhů a efektivita jsou pro nás na prvním místě,“ dodává Horký.

Za 20 měsíců fungování už dárci na platformě znesnáze21 podpořili téměř 600 sbírek, ve kterých se vybralo celkem 106 milionů korun. Vedle sbírek pro jednotlivce spustila znesnáze21 i rozsáhlé sbírky například pro samoživitelky nebo pro rodiny zasažené červnovým tornádem na Moravě. Tato sbírka se stala doposud nejúspěšnější, dárci přispěli téměř 12 milionů korun