Rehabilitační centrum pro tělesně postižené

24. října 2019

Vybráno: 115 649 Kč z 209 088 Kč (55.31 %)

Na projekt přispělo 41 dárců


REHAFIT, o.p.s. je specializovaným rehabilitačním centrem.  Jeho jedinečnost je dlouhotrvající a systematická péče o těžce tělesně postižené.

Tělesně postižený Tomáš potřebuje pravidelnou péči. Každý týden tak dochází do rehabilitačního centra REHAFIT, kde se se všemi dobře zná. Jednotlivé rehabilitace na sebe velmi dobře navazují a společně s fyzioterapeuty tak dělá Tomáš pokroky. Velkou roli v tom hraje systematičnost a cílenost práce na jednom pracovišti. Jenže tím, že se REHAFIT věnuje svým klientům dlouhodobě, překračuje úhradovou vyhlášku VZP.

Centru se dařilo 7 let s VZP vždy individuálně domluvit a terapie tak byla ve větší míře vždy proplacena, a to právě z důvodu její nezbytnosti a potřebnosti pro hendikepovaného člověka. Ve zdravotní pojišťovně ale došlo k výměně vedení a VZP odmítla péči za rok 2018 v celkové hodnotě 554.000 korun uhradit. Částka je pro centrum zcela likvidační a hrozí tak omezení služeb pro těžce tělesně postižené.

Pomocí sbírky s cílovou částkou  12^3 x 121, tj. 209.088 korun chce rehabilitační centrum uhradit své největší a také zcela nezbytné náklady na provoz centra, jako jsou výplaty fyzioterapeutů, kteří momentálně pracují za minimální mzdu, a nájemné v pronajatých prostorech, které je včetně služeb více jak 36 tisíc korun měsíčně. Část peněz se REHAFITu již podařilo získat od svých pravidelných dárců a sponzorů, ale bez pomoci širší veřejnosti se nyní neobejdou.

REHAFIT, o.p.s. je specializovaným rehabilitačním centrem.  Jeho jedinečnost je dlouhotrvající a systematická péče o těžce tělesně postižené. Terapie poskytujeme podle potřeby pacientů a indikace lékaře, nelimitujeme terapie nesmyslnými a nevyhovujícími regulacemi počtu návštěv na klienta na jedno zařízení.