Poslední vůle v onlajnu

03. října 2021

V zahraničí je poměrně běžné, že lidé v závěti odkazují část svého majetku dobročinným organizacím. Mezi Čechy se tato myšlenka teprve pomalu dostává.

Za jednoho z průkopníků můžeme označit i člena správní rady Martina Hausenblase, který chce, aby jeho peníze pomáhaly lidem i po jeho smrti. Dvěma neziskovým organizacím, které dlouhodobě podporuje, oznámil, že jim jednou odkáže 1/3 podílů ve svých firmách. A vše stvrdil závětí.

Tento způsob vybírání peněz se v ČR snaží zpopularizovat startup Goodbye. Pro představu každý rok propadne státu více než 260 milionů korun od lidí, co si závěť nenapsali. Přitom vás to nemusí stát žádné peníze, ani příliš času.

Proč je dobré mít závěť ?

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu a své blízké. Mimo rozdělení majetku v ní můžete určit opatrovníky pro své nezletilé děti nebo pro domácí mazlíčky. Zároveň můžete pomocí daru ze závěti podpořit činnost dobročinné organizace, která je vám blízká.

Notářským zápisem 

V případě složitějších situací nebo vydědění doporučujeme celý případ nejprve projednat s právníkem a závěť nechat sepsat pomocí notářského zápisu do elektronické Evidence právních jednání. Taková závěť je téměř nezpochybnitelná. Celý proces vás může přibližně vyjít od 2 do 8 tisíc korun.

Vlastnoručně 

Závěť je možné sepsat i vlastnoručně doma. Taková poslední vůle musí být vlastní rukou napsaná i podepsaná (nesmí ji psát nikdo jiný nebo nesmí být vytištěná). Hotovou ji potom můžete uložit u sebe nebo u někoho blízkého doma. Nevýhodou je, že může obsahovat právní chyby, o kterých lajk neví a může být prohlášena za neplatnou. Výhodou je, že k jejímu sepsání nikoho nepotřebujete a ani vás nic nestojí.

Online 

Závěť můžete sepsat i online pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz.

Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku. Jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Více si o postupu sepsání závěti online můžete přečíst tady.

Jak sepsat závěť online zdarma?

V rámci spolupráce s Goodbye.cz může využít referenční kód nfpomoci a svou závěť si tak vytvořit zdarma. Není nutné, abyste nám v takové závěti něco odkazovali. Za jakékoliv finanční příspěvky ale budeme velmi vděční.