PorodNICE 5P

16. října 2019

167 157 Kč z 160 000 Kč (104,47 %)

Na projekt přispělo 43 dárců


Snažíme se převést do porodnice bezpečné a staletími ověřené praktiky, které porodní asistentky využívají doma. Kdo v domácím prostředí nepracoval, neumí si postupy při péči o ženu v tomto prostředí představit. Před námi je ještě dlouhá cesta, nejprve musíme přesvědčit ty, kteří rozhodují.

Bez vaší pomoci ty nepřesvědčené nepřesvědčíme!

V současné době pracujeme na dofinancování projektu PorodNICE 5P vize 2019-2022. Naším cílem je získat s Vaší podporou celkovou částku 20^4 Kč, tj. 160 000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na vytvoření informační publikace určené především (ale nejen) rozhodujícím činitelům v oblasti poskytování porodnické péče.

Projekt podpořilo také Hlavní město Praha z grantového programu AKCE 2019 a potřebujeme touto cestou získat ještě dalších 30 % z plánovaného rozpočtu.

„Porod“ = proces, při kterém přichází nová lidská bytost na svět.
„NICE“ – z angličtiny = vlídný, milý, vstřícný, hezký, sympatický.
5P jsou počáteční písmena slov: Pokoje Podpory Přirozeného Porodu v Porodnicích.

Pokoje 5P se stanou efektivním místem praktického výcviku v porodnici pro velký počet zdravotníků všech úrovních vzdělání. Naším cílem je převést pohodu a individuální přístup z domova do porodnic a využít stávajícího bezpečného prostředí v porodnicích. Přímou spolupráci komunitního prostředí s nemocnicí považujeme za přínos pro všechny!

Porodní dům U Čápa

Jsme obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa, založená v roce 2003 a navazujeme na činnost občanského sdružení Centrum aktivního porodu.

Jsme přesvědčeni, že projekt PorodNICE 5P umožní laické i odborné veřejnosti poznat přednosti a výhody podpory přirozeného porodu v prostředí všeobecně považovaném za bezpečné. Pokoje 5P nabídnou ženám možnost informované volby a mohou se stát předvojem samostatného porodního domu.

V České republice se během jednoho roku narodí 110 tisíc dětí. Jedno Centrum porodní asistence pro tak velké množství dětí nestačí.

Patronkou této sbírky je Lilia Khousnoutdinova, která bude  každý příspěvek násobit zlatým řezem, tj. x 1,618 až do výše cílové částky 20^4 Kč, tj. 160 000 Kč.

www.pdcap.cz

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/