Pomáháme slaným dětem

29. března 2020

Možná právě teď vlivem koronavirové karantény prožíváte nějaké omezení, které mění Vaše každodenní zvyklosti. Možná se nemůžete setkávat s Vašimi přáteli, rodinnými příslušníky, kolegy a spolužáky. Možná jste přijali doporučený přísný hygienický režim, myjete si často ruce, vyhýbáte se většímu množství lidí, nejezdíte MHD a nosíte roušku. Možná máte i trochu strach. Nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat.

Jak moc složité pro je si Vás představit, že někdo může mít takovýto „karanténní“ režim po celý život?

Pacienti s cystickou fibrózou totiž musejí dodržovat přísná hygienická pravidla po celý život. K tomu navíc několikrát denně provádět dechovou fyzioterapii, inhalovat a brát hromadu léků. Nesmějí se stýkat se stejně nemocnými, aby si nepředali bakterie, které osidlují jejich plíce. Jejich onemocnění způsobuje poškození plic. V pokročilejším stádiu nemocní potřebují kyslíkové přístroje a jediná možnost na prodloužení života, která bohužel není možná pro všechny pacienty, je transplantace plic. Průměrný věk dožití je 28 let.

Jsme jediná organizace v ČR, která nemocným cystickou fibrózou již od roku 1992 pomáhá.

Rádi bychom poděkovali za podporu všem našim dárcům, protože bez nich bychom v této pro všechny mimořádné době, pomáhat nemohli.

Rádi bychom také vyzvali všechny ostatní o zapojení se do sbírky pro naší organizaci, aby mohla i nadále pomáhat pacientům s cystickou fibrózou v jejich speciálním životním režimu, který nyní zažíváme všichni.

Vězte, že Vaše podpora je pro nás mimořádně důležitá a v budoucnosti ovlivněné ekonomickými ztrátami i nadále bude.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Klub CF