Oddlužím děti. Teď a tady.

03. července 2022

Podle dostupných dat je v České republice v současné době více než 1100 exekucí dětí do 15 let. V drtivé většině případů kvůli částce nižší než 2 000 korun. Povětšinou za jízdu načerno, za nezaplacené poplatky za odvoz odpadu, nebo za ošetření v nemocnici, které za děti nezaplatili rodiče. Počet dětských exekucí sice postupně klesá a díky novele zákonů by do budoucna nemělo k podobným situacím docházet, přesto je číslo dětí v exekuci naprosto nepřijatelné. Věříme, že v moderní evropské zemi 21. století si všechny děti zaslouží spravedlivý start do života bez dluhů a s nimi spojených starostí. Neměly by pykat za své rodiče či dětskou nerozvážnost. Chceme jim proto dát druhou šanci.

Naše iniciativa Oddlužím děti. Teď a tady. má jasný cíl – do konce roku 2022 oddlužit v České republice děti do 15 let s dluhy u veřejnoprávních institucí a subjektů s majetkovou účastí státu.

Iniciativu zastřešuje Nadační fond pomoci, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se cizím zaviněním dostali do těžké životní situace. Zakladatelem Fondu je Karel Janeček, který považuje oddlužení dětí za důležitý krok ke spravedlivější společnosti. Toto téma bude ostatně komunikovat i během své letošní prezidentské kandidatury

Jsme velice rádi, že se nám dostalo podpory Exekutorské komory (EK ČR), která problematiku dětských exekucí také vnímá jako znepokojující problém. EK ČR bude o možnosti oddlužit děti prostřednictvím naší iniciativy informovat všechny soudní exekutory s doporučením obrátit se na oprávněné, tzn. věřitele. Pokud budou souhlasit s proplacením jistiny ze strany Nadačního fondu pomoci, bude třeba vyplnit formulář na webu.

 

V průběhu léta budeme sbírat žádosti k proplacení, na podzim je následně plánujeme proplatit. Jsme také připraveni uhradit exekutorské náklady v paušální výši 1.221 Kč vč. DPH za každou zastavenou exekuci. Do formuláře je třeba zadat kontaktní informace (jméno, příjmení, email) a informace o jednotlivých exekucích - celkovou dlužnou částku, jistinu, lokaci, datum a důvod vzniku exekuce, spisovou značku, variabilní symbol a čísla účtu k úhradě jistiny dluhu a paušální kompenzace exekutorských nákladů.

Koordinátorem projektu je Petr Meloun, který rád odpoví na Vaše případné otázky:

oddluzimdeti@nfpomoci.cz