Oběti dlouhodobého zneužívání

01. září 2018

Paní Ivana žila v bytě se svými dvěma dětmi a partnerem. Dcera Markéta se bohužel setkala s šikanou a změna v chování byla připisována v té době právě tomuto. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by bylo něco dalšího v nepořádku.

Jednoho dne se však rozhodla dále nemlčet a vyšlo najevo, že dívka byla delší dobu současným přítelem matky sexuálně zneužívána, aniž by to někdo tušil. To, čím si Markétka musela ve svém věku projít, pro ni znamenalo velké psychické trauma, které si s sebou odnáší do dalšího života. Rodinu jsme osobně navštívili a rozhodli jsme se také jim při překlenutí těžké životní situace alespoň částečně finančně vypomoci.