"Ne covidové diskriminaci" slaví úspěchy

30. září 2021

NE covidové diskriminaci je slyšet. Výzva matematika a sociálního reformátora Karla Janečka, jejímž cílem je bránit občany před porušováním jejich základních práv a svobod, ÚSPĚŠNĚ POMÁHÁ.

Institut Pro Libertate poskytl v rámci výzvy právní zastoupení už stovce občanů, kteří se setkali s diskriminačním jednáním na veřejnosti, ve školách i na pracovišti.

Právě na pracovišti míra diskriminace v poslední době nebezpečně stoupá. Zaměstnavatelé se pokouší zjednodušit si život tím, že zaměstnance pobízejí k očkování například výměnou za mimořádnou odměnu či za to, že nebudou povinni absolvovat test, který neočkovaným zaměstnancům sami nařizují. Dopouští se tak diskriminačního jednání, proti kterému je možné a žádoucí se bránit.

„Aktuálně jsme zastupovali paní Olgu v jednání proti zaměstnavateli, který chtěl zvýhodňovat očkované zaměstnance na úkor zaměstnanců neočkovaných. Ostře jsme se proti takovému jednání zaměstnavatele vymezili. Následně zaměstnavatel změnil svůj postoj a zaměstnancům zaslal daleko umírněnější verzi svých opatření. Současně také upustil od plánované změny vnitřního předpisu znevýhodňujícího neočkované zaměstnance.“
Lenka Trkalová z institutu Pro Libertate

Výzva „Ne covidové diskriminaci“ bude pokračovat i nadále.

„Očkování proti Covidu je v naší zemi od začátku nastaveno jako nepovinné, a proto neočkování lidé nemohou, ani nesmějí být považováni za občany druhé kategorie a stávat se obětmi diskriminace či represí. Nesouhlasím s rozdělováním společnosti na očkované a neočkované a upřednostňováním jedněch na úkor druhých. Je na každém z nás, jak se k dobrovolnému očkování postavíme a neměli bychom v tomto ohledu pociťovat žádný nátlak. Musí jít o naše svobodné rozhodnutí. Koronavirová ani jiná krize nás nesmí připravit o nejvyšší životní hodnotu, kterou je svoboda," říká Karel Janeček, matematik a sociální reformátor.

PRÁVA NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.

  • Zaměstnavatel nemá právo vyžadovat jiné informace o zdravotním stavu zaměstnance, leda že by takové informace bezprostředně souvisely s výkonem práce či splněním povinností, které zaměstnavateli ukládá zákon.
  • Očkování proti onemocnění covid-19 je zcela dobrovolné a požadavek zaměstnavatele na očkování zaměstnanců tak není oprávněný a vynutitelný.
  • Zaměstnavatel nemá právo ukládat zaměstnancům povinnosti nad rámec zákona vnitřním předpisem.
  • Zaměstnavatel není oprávněn nařídit testování zaměstnanců ani z důvodu, že není orgánem ochrany veřejného zdraví.
  • V odmítnutí splnit neoprávněný požadavek zaměstnavatele na testování nelze spatřovat ani překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu ust. § 191 a násl. zák. práce, ani výpovědní důvod. Naopak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci v takovém případě náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
  • Dohled na zdraví pracovníků ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku; musí být bezplatný a konat se pokud možno v pracovní době.
  • Rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými zaměstnanci není oprávněné a požadavek na testování pouze neočkovaných zaměstnanců je šikanózní a diskriminační. Obzvláště pak za situace, kdy se i očkovaní zaměstnanci mohou nakazit a mohou být přenašeči nemoci.

Pro více informací čtěte článek zde.

Zdroj: Advokátní deník