Dáváme dárcům jistotu, že sbírka je skutečně účelná

10. února 2021

Abychom mohli lidem v nouzi efektivně pomáhat, spolupracujeme s dalšími odborníky. Ne vždy je založení sbírky tou jedinou možností. Před každým spuštěním sbírky sledujeme, zda člověk využil všechny standardní cesty pomoci. Nejčastěji jsme v kontaktu se sociální pracovníci OSPOD nebo sociálních služeb. Nezřídka se radíme s učiteli a právníky.

Naše sbírky ve #znesnáze21 posuzují dva sociální pracovníci s mnohaletou praxí a vhodnost sbírky následně konzultují právě s těmito odborníky z návazných služeb.

Dáváme tak dárcům jistotu, že sbírka je skutečně účelná, pravdivá a pečlivě posouzená. 

Spouštět totiž sbírky pro „kohokoli a na cokoli“ je nezodpovědné a neprofesionální nejen směrem k dárcům, především ale k samotným lidem v nouzi, kterým tak nabízíme tu nejsnazší cestu často k pouze krátkodobé pomoci a potlačujeme jejich vlastní aktivitu.

Setkáváme se také s neúčelnými žádostmi. Sbírka je v takovém případě zbytečná a člověk si může pomoci zcela jiným způsobem. Takovou situaci bez dobré znalosti návazných služeb nerozeznáte. Výjimkou samozřejmě nejsou ani podvodníci, kteří se nevyhýbají ani neziskovému sektoru.