Cena Ď

29. října 2017

„Nemusíme všechno dělat jen proto, abychom za každou cenu vydělali. To bychom totiž jednou mohli zaplakat nad výdělkem. Teď jde především o radost ze života, ale o to tu přece jde,“ říká Richard Langer, zakladatel Ceny Ď

Cena Ď je od roku 2001 tradiční původní českou cenou mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům za podporu kultury, charity, vědy, vzdělávání a veřejně prospěšných aktivit. Žije si svým životem a opírá se o vzácnou šestnáctiletou spolupráci s Národním divadlem. Důstojně a nahlas „poděkovala“ několika tisícům nominovaným a pár stům již oceněným, aby naplňovala svůj cíl snažit se učit děkovat těm, kteří pomáhají – ať darovali korunu nebo milion, hodinu svého času nebo roky. Současně tím vším si klade za úkol inspirovat ostatní, aby také pomáhali.

Vše připravit a zrealizovat něco stojí a manželům Langerovým už šestnáct let stojí za to obětovat vše ceně Ď. Ví, že kdyby místo ní vymysleli komerčně zajímavý projekt, nejlépe s bulvárním nádechem, bylo by jim ekonomicky lépe. Jim je však líto opustit to, co dělá radost tisícům lidí a snad i kultivuje společnost. Právě proto jsme se rozhodli podpořit tento unikátní projekt částkou 97 536,- . Sledujte Cenu Ď na jejich webu www.cena-d.cz