Ať Žijí!

09. září 2019

Vybráno: 328 746 Kč z 307 692 Kč (106.84%)

Na projekt přispělo 240 dárců

Patron sbírky:  Lilia Khousnoutdinová


Naším záměrem je proškolit 21 porodních asistentek pro práci v porodním domě či centru.

Přejeme si humanizaci českého porodnictví. Rozšíření zdravotní péče v době těhotenství, porodu a po porodu. Chceme, aby porod byl především radostnou událostí příchodu nového člověka na svět.

Mnoho žen v České republice má z porodu strach. Špatné vzpomínky jsou bohužel časté. Ženy porod vnímají jako nutné zlo, náročnou zkušenost, kterou je potřeba přežít.

Těhotenství a porod je však možné prožít zdravě, s radostí a láskou. Pomoci může především vhodná zdravotnická podpora – porodní asistentka. Porod se díky vhodné péči může stát pozitivní posilující zkušeností v životě celé rodiny.

Zdravý a spokojený porod s podporou porodní asistentky může proběhnout například v porodním domě či porodním centru. V Česku právě nyní vznikají při nemocnicích první porodní centra. Aby centra mohla “ožít”, potřebujeme porodní asistentky vzdělávat a předat jim zkušenosti.

České porodnictví umí dobře řešit komplikace, ale nepodporuje zachování zdravého procesu těhotenství a porodu, což je specializace porodních asistentek. Porodní asistentky jsou zdravotnice s vysokoškolským vzděláním, u nás ale dosud pracovaly převážně v porodnicích jako pomocný personál. Porodní asistentky pro práci v porodních domech a centrech potřebují další praktické vzdělání, praxi a podporu. To jim mohou poskytnout odbornice ze zahraničí, které pracují v porodních domech a mají dostatek zkušeností. Potřebujeme našim porodním asistentkám pomoci pracovat samostatně a obnovit dovednosti zaměřené na kontinuální péči a přirozený porod.

Naším cílem je přinést ženám a celým rodinám prožitek těhotenství a porodu s laskavou, bezpečnou a odbornou péčí.

Jak toho chceme dosáhnout?

Realizovat vzdělávací program pro porodní asistentky zaměřený na podporu zdravého těhotenství a porodu.

Vyškolit porodní asistentky tak, aby provedly ženu celým těhotenstvím, porodem a obdobím po porodu bezpečně dle mezinárodních odborných doporučení.

Naučit porodní asistentky pracovat podle evropských standardů pro práci v porodních domech a centrech.

Proto potřebujeme Vaší finanční podporu. Můžeme toho udělat hodně. Co budeme moci zrealizovat, záleží na Vás a výši Vaší podpory.

Cílová částka sbírky: 12x21x1221 = 307 692 Kč

1) Když nasbíráme cílovou částku, uskutečníme 2 odborně praktické semináře se zahraničními lektory pro 21 porodních asistentek z České republiky. Semináře budou zaměřeny na rozvoj autonomní profese porodních asistentek a na práci v porodním domě nebo porodním centru.

Pokud se nám podaří nasbírat více než je cílová částka,

můžeme realizovat tyto další aktivity:

2) Když se nám povede nasbírat 375 817 Kč přidáme k odborným seminářům navíc:

  *  přeložíme a zprovozníme českou verzi evropského E-learning pro porodní asistentky (provozováno Midwifery Unit Network)

3) Když budeme obdarováni ještě více a to částkou 991 201 Kč  budeme moci přidat k odborným seminářům a E-learningu:

 *  další 4 vzdělávací semináře a vznikne celoroční vzdělávací program pro porodní asistentky (celkem 6 odborně praktických seminářů ve spolupráci se zahraničními lektory). Tímto vznikne vzdělávací modul, který bychom rádi akteditovali na MŠMT.

4) Když získáme částku 1 221 122 Kč budeme moci zorganizovat celoroční vzdělávací program, zprovoznit E-learning a ještě:

  *  poskytnout porodním asistentkám zahraniční stáž umožňující živou zkušenost a praxi v prostředí porodního domu nebo porodního centra. Tato částka nám umožní vyslat až 10 lidí na týdenní stáž do Velké Británie.

Každý váš příspěvek je násoben tzv. Zlatým řezem (tj. x 1,618).  Patronkou sbírky Ať Žijí! je Lilia Khousnoutdinová, která bude sbírku podporovat i finančně. Patronka do sbírky vloží celkem 126 000 Kč v případě, že se podaří od dárců nasbírat 205 809 Kč.

www.apodac.org

www.atstoji.cz

www.midwiferyuninettwork.org