Zakladatelé

MARKÉTA SÝKOROVÁ

Markéta Sýkorová je vyučená kadeřnice, srdcem servírka, která celý život pomáhá lidem.

Má velkou rodinu, která vždy drží pohromadě a vzájemně se podporuje a právě tento fakt byl jedním z důvodů, které ji vedly k založení Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Markéta vždy toužila pomáhat lidem, kteří se stali obětí špatně fungujícího systému a těm, kteří se dostali do kritické životní situace.

Markéta přináší pozitivní energii do všeho, co dělá, stejně tak do Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. I když z počátku bylo nastavení činnosti nadačního fondu nelehké, právě díky Markétě, týmu nadačního fondu a jejich energii se podařilo vytvořit pevný základ, na kterém nyní mohou efektivně fungovat a podávat pomocnou ruku druhým.

„Život se dá hodnotně žít i přesto, že Vám osud nepřál. Těší mě, když k tomu můžeme alespoň kapkou přispívat.“

Markéta Sýkorová

KAREL JANEČEK

Studoval na Bradley University a Carnegie Mellon University v USA a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V roce 1995 založil a dlouho také vedl společnost RSJ algorithmic trading, kde dnes působí jako předseda dozorčí rady. Od roku 2007 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na optimální řízení ve finanční matematice.

Aktivně se snaží vylepšovat etické hodnoty ve společnosti. Je zakladatelem hned tří nadačních fondů; Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, Nadačního fondu proti korupci a Nadačního fondu pomoci. V roce 2014 založil Nadaci Karla Janečka, jejímž účelem je podpora rozvoje aktivní občanské společnosti.

Karel Janeček je spolumajitelem Centra současného umění DOX a jako mecenáš podporuje řadu dalších významných projektů.

V poslední době věnuje hodně času práci na obnově společnosti a prezentaci volebního systému Demokracie 2.1.

„Kvalita života se zvyšuje jak obdarovanému, tak dárci.“