sdílet sdílet

Husita

Husita

Posláním Nízkoprahového klubu je pomáhat dětem a mládeži bez rozdílu etnicity ze sociálně znevýhodněného prostředí. Svým klientům nabízí bezpečný prostor, poradenství a smysluplné využití volného času. Jednou z klientek, kterou jsme podpořili přímou pomocí, byla i Erika. Její manžel tragicky zemřel při autonehodě. Eriku i její tři děti ztráta manžela a tatínka silně poznamenala.

Ještě před touto událostí se potýkala s vážnými problémy kvůli bydlení, kvůli kterým byla v dlouhodobém těžkém stresu. Jsou romská rodina a kvůli tomu je nikdo nebyl ochotný vzít do podnájmu. Všichni bydleli a stále bydlí v jedné místnosti u příbuzných nebo se stěhují po známých. Erika se intenzivně snažila řešit bytové problémy hlavně ve spolupráci se sociální službou Nízkoprahového klubu Husita a dělala vše, co bylo pro řešení situace možné. Bohužel zatím snaha nebyla úspěšná. Právě proto jsme se rozhodli, že jí podáme pomocnou ruku.