Projekty

Domov pro nevyléčitelně nemocné

Hospic knížete Václava, o.p.s. je vlastníkem rozsáhlého areálu bývalého kláštera ve Veltrusech, který mu byl, ač není církevní institucí, darován Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se záměrem vybudovat zde lůžkové hospicové zařízení.

Vybráno: 120 001 Kč

Cíl: 2 097 152 Kč

5,72 % 58 dní

Role zisku v neziskovkách aneb návod, jak pomáhat smysluplně

Sbírat víčka, kupovat „odznáčky“ na ulici nebo posílat každý měsíc malý obnos? Co je ta správná cesta ke smysluplné podpoře neziskových organizací, a jak ji poznat?

Vybráno: 10 049 Kč

Cíl: 25 344 Kč

39,65 % Projekt byl ukončen

Podpoř mou práci, dělám ji rád

V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem, kteří nemají uplatnění na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných pracovištích.

Vybráno: 224 400 Kč

Cíl: 532 224 Kč

42,16 % 26 dní

Pošli to dál!

Včera nás někdo vykradl. Kancelář neziskové organizace Krása pomoci, která pomáhá seniorům. Škodu policie odhadla na 75 000 Kč. Vedle toho jsme přišli o důvěru a pocit bezpečí.

Vybráno: 69 606 Kč

Cíl: 63 504 Kč

109,61 % Projekt byl ukončen

Pád nebeského jezdce

Není spravedlivé, když odcházejí ti, kteří jiným vracejí život. Michal Beneš byl záchranář tělem i duší. Když nelétal s vrtulníkem letecké záchranky, byl na služebně horské služby.

Vybráno: 4 421 404 Kč

Cíl: 1 490 841 Kč

296,57 % 4 dny

Zachraňme Anet společně ruku

Anet má 15 roků. Je to krásná a nadaná dívka. Ráda fotí a má za sebou vítězství v celorepublikových soutěžích. Když měla 7 a půl roku, život se nám obrátil naruby. Šli jsme na banální vyšetření nosních dutin. Anet bohužel vypadla z postýlky, i když si myslím, že v tom věku měla být na normálním lůžku.

Vybráno: 232 896 Kč

Cíl: 111 132 Kč

209,57 % 7 dní

Pošlete asistenty do Lázní!

Jiřího schopnost verbálně komunikovat a rozumem chápat je omezená. S Jiřím si popovídáte jazykem srdce, řečí těla. Jiří neřekne slova, neodpoví na jednoduchou otázku, není schopen samostatného života bez pomoci, je mu 45 let a má krásnou duši/povahu.

Vybráno: 132 249 Kč

Cíl: 111 132 Kč

119,00 % 11 dní

Daruj vzdělání a život!

Již třetím rokem pořádáme sbírku peněz a věcí pro skvělé děti z chudinského tábora ve Svaljavě a také pro polikliniku, která se stará o stařenky a stařečky v Koločavě a okolí.

Vybráno: 47 527 Kč

Cíl: 44 944 Kč

105,75 % Projekt byl ukončen