Pomoc lidem z nesnáze

Vznikli jsme s účelem pomoci obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie, díky tomu vznikla naše dárvoská platforma znesnáze21, která vám pomůže z tíživé životní situace.

Kdy můžeme pomoci

Dostali jste se vy, nebo vaši blízcí do těžké životní situace? Naše dárcovská platforma znesnáze21 pomáhá fyzickým i pránickým osobám, například nastartovat vaše chyritativní projekty.

Ať už do vašeho života zasáhla nemoc, nebo neštěstí, jsme tu pro vás, abychom vás vyslechli, nasměrovali a pomohli vám najít řešení.

Ohled na citlivost

Každou žádost pečlivě studujeme. Vedle finanční podpory poskytujeme také odborné poradenství. Zakládáme si na osobním a citlivém přístupu v rámci jednotlivých  případů.


Žádost o sbírku

Žadatel je povinen uvedené skutečnosti v žádosti doložit adekvátním způsobem, tj. připojit nejlépe písemné dokumenty (lékařské zprávy apod.), současně souhlasí s čestným porhlášením, že uvedené informace jsou pravdivé.

Nadační fond pomoci a znesnáze21 nepodpoří takovou žádost, jejímž účelem je uhrazení dluhů či jiných finančních závazků žadatele. Neposkytujeme právní služby, poskytujeme odborné sociální poradenství.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že Nadační fond pomoci není finanční institucí zabývající se půjčkami. Účel Nadačního fondu pomoci je zcela odlišný. Nadační fond pomoci si proto vyhrazuje právo na žádosti tohoto typu nereagovat.

Příběhy, které jsme podpořili

Chybná diagnóza?

Chybná diagnóza?

Věříte tomu, co Vám řekne lékař? Chybná diagnóza může mít fatální následky. Paní K. se obrátila na Nadační fond pomoci jménem svého manžela, který se stal obětí chybné zdravotní diagnózy.

Oběť podvodu realitní kanceláře

Oběť podvodu realitní kanceláře

Na Nadační fond pomoci se obrátil senior, který se dostal do tíživé životní situace díky podvodným praktikám realitní kanceláře.

Dopřejme kulturu neslyšícím a nevidomým

Dopřejme kulturu neslyšícím a nevidomým

Nadační fond pomoci připravuje ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka už čtvrté představení pro nedoslýchavé a neslyšící děti.

Hledáte pomoc?

Ozvěte se nám pro poradenství a konzultaci na jolana.buresova@nfpomoci.cz, nebo si rovnou založte sbírku.