Přímá pomoc

obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie

Kdy můžeme pomoci

Přímou pomoc nabízíme jednotlivcům v takovém případě, kdy se prokazatelně stali obětí podvodu, agrese či iracionální byrokracie. Dostali se do těžké životní situace, kterou je nutné řešit neodkladně.

Ohled na citlivost

Každou žádost pečlivě studujeme. Vedle finanční podpory poskytujeme také odborné poradenství. Zakládáme si na osobním a citlivém přístupu v rámci jednotlivých  případů.


Než žádost odešlete...

Žádost o nadační příspěvek bude posuzována v případě, že žadatel žádá o finanční příspěvek za účelem zmírnění finančních ztrát, které mu vznikly bezprostředně z následujících důvodů:

  • Žadatel se stal obětí trestného činu (např. podvodu)
  • Iracionálním, nemorálním a jasně prokazatelným pochybením ze strany státního systému
  • V důsledku zcela nezištné pomoci druhému
  • Následkem osobního morálního a odvážného činu směrem ke společnosti, k druhým lidem

Žadatel je také povinován výše uvedené skutečnosti v žádosti doložit adekvátním způsobem, tj. připojit nejlépe písemné dokumenty (rozhodnutí ve věci, trestní oznámení apod.).

Nadační fond pomoci nepodpoří takovou žádost, jejímž účelem je uhrazení dluhů či jiných finančních závazků žadatele. Neposkytujeme právní služby ani finance na právní zastoupení v právních sporech. Pomoc poskytujeme lidem žijícím na území České republiky.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že Nadační fond pomoci není finanční institucí zabývající se půjčkami. Účel Nadačního fondu pomoci je zcela odlišný. Nadační fond pomoci si proto vyhrazuje právo na žádosti tohoto typu nereagovat.

Příběhy, které jsme podpořili

Oběti dlouhodobého zneužívání

Oběti dlouhodobého zneužívání

Paní Ivana žila v bytě se svými dětmi a partnerem. Dcera Markéta se bohužel setkala s šikanou a změna v chování byla připisována právě tomuto...

Ztráta dítěte

Ztráta dítěte

Paní Marii se před několika lety zhroutil svět. Její dcera se stala nedaleko bydliště obětí brutálního napadení, a ne dlouho poté, znásilnění.

Cena Ď

Cena Ď

Cena Ď je od roku 2001 tradiční původní českou cenou mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům za podporu kultury, charity, vědy, vzdělávání a veřejně prospěšných aktivit.

Hledáte pomoc?

Ze srdce rádi bychom vyhověli všem opodstatněným žádostem, bohužel to ale není v našich silách. Děkujeme předem za pochopení těm z Vás, kterým nebude možné příspěvek schválit.