sdílet sdílet

Jak s Máničkou šili všichni čerti

Jak s Máničkou šili všichni čerti

 

Nadační fond pomoci Karla Janečka a Divadlo Spejbla a Hurvínka s podporou České komory tlumočníků do znakového jazyka společně realizovali  již osmé divadelní představení  pro diváky s postižením  sluchu a zraku – žáky mateřských a základních škol –  tentokrát hru Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka „Jak s Máničkou sili všichni čerti“,  které se uskutečnilo ve čtvrtek  16. 3. 2018  v  10:00 hodin v Divadle Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6.

Představení bylo výborně  tlumočeno do znakového  jazyka již tradičně paní Naďou Dingovou – Hynkovou  a vybaveno čtecím zařízením.

Představení  bylo určeno i zrakově postiženým divákům, kterým bylo umožněno hmatové seznámení s loutkami.

Vstupenky hradil  v plné výši Nadační fond pomoci.

 

Jaké školy se představení účastnily:

MŠ Pipan

MŠ Sedmikvítek

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 90

ZŠ pro sluchově postižené Praha, Ječná 27

MŠ speciální Žatec, Studentská 1416

Škola Jaroslava Ježka, Praha 1

Studenti znakové řeči

a jednotlivci

Celkem : 292    diváků

www.spejbl-hurvinek.cz

 

Vložit komentář