sdílet sdílet

3 roky dostupné terapie

3 roky dostupné terapie

 

Sociální klinika poskytuje za dostupných podmínek krátkodobou terapii lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci a terapeutickou pomoc by si jinak nemohli z finančních důvodů dovolit. Příspěvek za tyto služby se odvíjí od reálných možností klientů a klientek tak, aby pro ně terapie byla dostupnou a zároveň se na její úhradě přiměřeně spolupodíleli. Terapeuti a terapeutky Sociální kliniky pracují s klienty bez nároku na odměnu, v současné chvíli jich je v týmu více jak sedmdesát. V roce 2015 získala Sociální klinika mezinárodní cenu SozialMarie za sociální inovaci. Anna Ryvolová, výkonná ředitelka Sociální kliniky nám odpověděla na pár otázek.

 NFP: Co Vás vedlo k založení Sociální kliniky, kdo byl u zrodu?

Tvůrkyní myšlenky Sociální kliniky byla Barbora Janečková, dále pak Yvonna Lucká. V roce 2013 mě Bára oslovila, zda bych jim s projektem pomohla. Mně se idea Sociální kliniky moc líbila, přišla mi přímá, chytrá, vytvářející možnost podpory pro lidi, kteří by na ni jinak dlouho čekali a současně oslovující něco tak přirozeného jako je chuť pomoci.

Sociální klinika vznikla jako reakce na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění není dostupná v dostatečné míře a zájemci musí dlouho čekat. Další možností je, že si zaplatí soukromé terapeutické služby, ale pro řadu z nich jsou příliš drahé. A to zejména v profesích, kde výdělek umožňuje pokrytí běžných životních nákladů, ale neumožňuje (v případě potřeby) úhradu terapie. Rok jsme pracovali na přípravách a na jaře 2014 jsme spustili pilotní fázi projektu.

NFP: Jak Sociální klinika funguje?

Předně musím říci, že velká část práce Sociální kliniky je založena na dobrovolnictví. Naše terapeutky a naši terapeuti pracují dlouhodobě bez nároku na odměnu. Řada z nich má plné kapacity, a přesto si drží místo pro klienty a klientky ze Sociální kliniky. Celému týmu za to patří velké díky. A samozřejmě, část týmu je organizačně – provozní, v tuto chvíli je nás již deset díky vzniku poboček v dalších pěti krajích. 

Naším typickým klientem nebo klientkou je člověk, který se z nějakého důvodu dostal do obtížné situace, z níž si sám nedokáže pomoci, ale zároveň chce pracovat na jejím zlepšení.

Lidi, kteří se na nás obrátí o pomoc, nejprve vyplní dotazník, který je dostupný na našich webových stránkách. Na jeho základě zvažujeme v týmu, zda pro ně bude krátkodobá terapie přínosná, část zájemců/zájemkyň je poté podpořena vyhledat vhodnější službu či péči jiných institucí. Část zájemců/zájemkyň, jejichž potíže spadají do služeb Sociální kliniky, je pozvána k mapovacímu rozhovoru. V rámci tohoto rozhovoru je mapována situace potenciálního klienta/ky z více hledisek, zejména je blíže prozkoumána schopnost zájemce/zájemkyně vytvořit kontrakt, který odpovídá možnostem krátkodobé terapie. Domluvená služba většinou začne do 4 týdnů od podání přihlášky. Rychlost poskytovaných služeb je jednou z věcí, o niž usilujeme. Terapeutická sezení probíhají dle individuální dohody s terapeutem/terapeutkou. Frekvence sezení je obvykle 1krát za 14 dní a celkový počet sezení je 12.
 

NFP: Jak může Sociální kliniku případný klient kontaktovat?

I když k nám lidé zavolají nebo napíší e-mail, tak je odkazujeme na dotazník, který visí na našem webu a je to nejsnazší cesta, jak o služby Sociální kliniky požádat: https://www.socialniklinika.cz/pro-zajemce.

NFP: Kde všude Vás mohou klienti najít?

V současné době rozšiřujeme naše služby do dalších míst v České republice a zakládáme nové pobočky pro Jihomoravský kraj (Brno), Jihočeský kraj (České Budějovice), Moravskoslezský kraj (Ostrava), Plzeňský kraj (Plzeň) a Středočeský kraj (Praha). Působíme ale i v řadě dalších měst.

NFP: Jak hodnotíte 3 roky fungování Sociální kliniky?

Jako dobrodružství v plném významu toho slova. Na začátku pro Sociální kliniku pracovalo 24 terapeutek a terapeutů převážně z Prahy, nyní jich je už přes sedmdesát a jsou z celé České republiky. V prvním roce jsme podali asi patnáct žádostí o nadační příspěvek, protože jsme potřebovali zajistit chod  Sociální kliniky. Všude nás odmítli s tím, že ten projekt se jim moc líbí, ale že se nehodí do zaměření jejich nadace. Ale pak nás výrazně podpořil Nadační fond pomoci Karla Janečka a dostali jsme mezinárodní cenu za sociální inovaci v konkurenci dalších 300 projektů z mnoha evropských zemí. Obojí nám zásadně pomohlo. Rozpočtem jsme stále malá nezisková organizace, ale i tak není snadné sehnat dostatek peněz na zajištění chodu a další rozvoj. Letos mě proto potěšila naše úspěšná crowdfundingová sbírka Magie vztahů. Neustále rosteme, ale není to náš prvořadý cíl, důležitější je pro nás kvalita nabízených služeb, a aby nám to dělalo radost.

Jestli se Vám líbí myšlenka dostupné terapie, tak se staňte podporovatelkou nebo podporovatelem Sociální kliniky. Pomůžete lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a stanete se součástí organizace, která má vizi: https://www.socialniklinika.cz/podpora

 

Vložit komentář